FACEBOOK

Snoeien van bomen (redenen)

 

Het snoeien van een boom kan zowat het hele jaar door, enkel wanneer er bladvorming of bladverlies optreedt, is het aangeraden om even te wachten.

 

Het snoeien van een boom is absoluut noodzakelijk:

 

  • om de boom veilig te houden ten opzichte van zijn omgeving
  • om het ontstaan van hinderlijke takken tegen te gaan
  • om een takvrije stam te ontwikkelen, vb oprijlaan
  • om onverwachte verwondingen door uitscheurende takken te voorkomen

 

Snoeien van bomen (snoeiwijzen)

 

Jeugd- en begeleidingssnoei

Als (aangeplante) bomen in een jonge fase gesnoeid worden, zullen die beter uitgroeien en grote problemen door slecht geplaatste takken of inscheuringen (en dus ook grotere kosten) vermeden worden. Een professioneel uitgevoerde begeleidingssnoei zorgt ervoor dat er geen grote snoeiwonden ontstaan en deze dus ook sneller sluiten. Dit is belangrijk omdat deze wonden de toegangspoort vormen voor allerlei bacteriën, schimmels en ziektes. De frequentie van deze snoei is afhankelijk van de groeisnelheid van de boom. Gemiddeld gebeurt deze om de 2 jaar en bij voorkeur in het zomerseizoen.

 

Onderhoudssnoei en uitdunningssnoei

Deze twee snoeivormen worden meestal samen uitgevoerd omdat ze elkaar aanvullen. Ze worden toegepast wanneer de boom zijn volwassen stadium heeft bereikt. Onderhoudssnoei is het verwijderen van dode takken, takken met hoger risico op uitbreken, probleemtakken, schuurtakken, zieke takken, … Deze snoeivorm wordt toegepast wanneer de gewenste takvrije stamlengte bereikt is. Dit gebeurt door de toppen van takken in te korten tot op een zijtak waaruit de tak zich dan opnieuw verder ontwikkeld. Ook wordt er op deze manier gewicht op het einde van de takken weggenomen, waardoor het risico op takbreuk kleiner wordt.

 

Uitdunningssnoei is het uitlichten van takken zodat het zonlicht weer binnen de kruin kan komen. Hierdoor is de boom minder geneigd in de breedte uit te groeien en minder dood hout te ontwikkelen De takbelasting wordt verminderd en zo wordt het inscheuren of afbreken van takken vermeden. Ook de mooie vorm van de kruin kan via deze weg worden behouden. Slapende knoppen krijgen weer licht en worden actief. Deze nieuwe bladeren en takken zorgen voor een evenwichtigere verdeling van de bladmassa. Uitdunnen wordt best iedere 3 à 4 jaar opnieuw uitgevoerd zodat uw boom zijn natuurlijke vorm behoudt en gebeurt bij voorkeur tijdens het zomerseizoen.

 

Vormsnoei

Vormsnoei is het vakkundig snoeien van vorm- of knotbomen in een bepaalde vorm. Hierbij worden alle takken periodiek teruggesnoeid tot op de knotpunten of gesteltakken. Bomen die zich lenen tot dergelijke vormsnoei zijn onder meer de leilinde, de knotwilg en de dakplataan. Deze snoeivorm wordt best reeds toegepast bij de jonge boom. Bij grote/oudere bomen zijn de snijwonden wederom te groot en bestaat het gevaar voor ziektes. Deze snoeivorm dient tussen 1 à 3 jaar te worden uitgevoerd en wordt bij voorkeur in de winter toegepast.

 

Innemen of reduceren

Dit is geen standaard snoeimethode en wordt alleen toegepast om bomen met stabiliteitsproblemen of stambeschadigingen te redden. Hier worden alle takken een vierde tot een derde ingekort tot op een levende zijtak, zo verkleint de vorm en omvang van de kroon. De mechanische belasting op de takken en stam vermindert en de windbelasting op de boom wordt sterk teruggeschroefd. Bij het innemen worden grotere snoeiwonden gemaakt, waardoor de kans op inrotting reëel is! Daarom moet dit elke drie tot vijf jaar herhaald worden, of in ieder geval gecontroleerd worden... Het sterk innemen van bomen gebeurt bij voorkeur in het winterseizoen.

 

Fruitboomsnoei

De snoei van de fruitbomen gebeurt naar de wensen van de klant:

 

 

Het snoeien van fruitbomen kan niet vergeleken worden met het snoeien van sierbomen of -struiken. Hiervoor is een totaal andere visie nodig. Fruitbomen worden op jonge leeftijd eerst gevormd en pas wanneer de vorming van de gesteltakken voltooid is, begint de onderhoudssnoei. Deze snoei heeft tot doel het evenwicht tussen groei en vruchtzetting te bevorderen. Pitvruchten mogen gesnoeid worden op het einde van de winter, steenvruchten snoei je best na het vallen van de vruchten. (Achterstallige onderhoudssnoei gebeurt best in het zomerseizoen.) Fruitbomen worden het best jaarlijks (bij sterk groeiende bomen) tot 3-jaarlijks gesnoeid.

 

Pictures: Sjouke Wittouck©

Webdesign & development: Famke Wittouck©